90b2MjB8YWkgQWdlbmRhIEl0ZW18eyBxdWV1ZTonX3F1ZXVlZmlsZV8nOyBt
YXA6Y3JlYXRlOidBZ2VuZGEgSXRlbXMnOw0Kc2VsZWN0Om5vbmU7IA0KdGVt
cDonP0NyZWF0ZSBhbiBhZ2VuZGEgaXRlbSBmb3Igd2hvbT8lN0NAUGVyc29u
MSU3Q0BQZXJzb24yJTdDQFBlcnNvbjMlN0NAUGVyc29uNCU3Q0BQZXJzb241
JTdDQFBlcnNvbjYlN0NAU29tZWJvZHkgRWxzZT8nOw0Kc2VsZWN0Om1haW50
b3BpYztzZWxlY3Q6bGFiZWw6J190ZW1wXyc7IGNyZWF0ZTptYWludG9waWM6
J190ZW1wXyc7IGxhYmVsOidfdGVtcF8nO2ljb246UmVzb3VyY2UxOmFkZDsg
Ym91bmRhcnk7bmV3OnN1YnRvcGljOidfcXVldWVpdGVtXyc6c2VsZWN0Onll
czsgDQpkdWVkYXRlOic/SXMgdGhlcmUgYSBkYXRlIHRoaXMgbXVzdCBiZSBj
b21wbGV0ZWQgYnkgKFNLSVAgaWYgbm8gZGF0ZSk/Pyc7DQppY29uOjQ0Oic/
SXMgZGF0ZSBpcyBhIERlYWRsaW5lPycgOyANCnJtX293bmVyczonX3RlbXBf
LF9ybV9tZV8nOw0KdGVtcDpub25lOyB9fDE=